Beoordeling fundering en straatwerk

Beoordeling van schades als gevolg van ondeugdelijke funderingsconstructies /
verzakking en bestrating.