Onafhankelijk onderzoek naar bouwkundige vraagstukken bij geschillen.

Objectieve
maatstaven

Wij verrichten onafhankelijk onderzoek naar bouwkundige vraagstukken bij geschillen tussen partijen in opdracht van Rechtsbijstandsverzekeraars, Advocaturen en Rechtbanken. Onze onderzoeken en rapportages zijn conform de Leidraad Deskundige in Civiele zaken op basis van onpartijdigheid en hoor- en wederhoor. In kwesties beoordelen wij gebreken naar objectieve maatstaven zoals de prestatie uit het oude en nieuwe Bouwbesluit (BBL), vakrichtlijnen en de eisen van goed en deugdelijk werk.

Wij zijn ingeschreven bij het NIVRE als Register Expert onder registratienummer 01-1569. Iedereen mag zich expert noemen. De titel Register Expert is evenwel beschermd. Alleen de expert met bewezen kwaliteiten en aantoonbare ervaring kan zich na het met goed gevolg afleggen van een examen laten inschrijven in het register van het NIVRE. Voorts is de expert onderworpen aan permanente scholing; zogenoemde education permanente.

Bewezen
kwaliteiten

Werkzaamheden

Hieronder schetsen wij enkele voorbeelden uit de praktijk die veelvuldig voorkomen. Het overzicht is niet uitputtend, bij andere bouw gerelateerde vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Dak- en gevel inspecties.

 

Beoordeling gebreken na nieuwbouw of verbouw.

 

Beoordeling van vochtproblematiek en lekkages.

 

Beoordeling fundering en straatwerk.

 

Beoordeling vloerafwerkingen.

 

Beoordeling stuc-, schilder-, tegelwerken.

 

Beoordeling gevelkozijnen/ binnenkozijnen.

 

Onderzoek verborgen gebreken na aankoop/verkoop.

 

Werkwijze

Na ontvangst van een aanvraag zullen wij na een korte casus beoordeling u een specifieke offerte met werkomschrijving sturen. Na ontvangst van een schriftelijk akkoord plannen wij uw opdracht in samenspraak met betrokken partijen in en voeren wij het onderzoek uit waarna verslaglegging volgt. Wij voeren in beginsel geen destructief onderzoek uit behoudens noodzaak en na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Wij zijn te bereiken op 06 - 430 425 34
of uiteraard via e-mail info@expbouwadvies.nl.
Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Contact