Beoordeling gebreken na nieuwbouw of verbouw

Beoordeling van nieuwbouw of verbouwwerkzaamheden, zoals het realiseren van
een nieuwe aanbouw, dakkapel of complete renovatie van een woonhuis.