Beoordeling van vochtproblematiek en lekkages

Onderzoek naar de oorzaak van lekkages, vochtdoorslag, inwendige condensatie,
foutief uitgevoerde dak- en gevelisolatie.